OZW772 - Demo
[Odhlásit se]  Administrator
 • Vlastnosti
 •  
 • Nové Techn schéma
 • Importovat
 •  
 • Editovat
 • Kopírovat
 • Exportovat
 •  
 • Vymazat
Editovat
 • Datový bod
 • Text
 • Odkaz
 • Dílčí obrázek
Kopírovat
Kopírovat do
Vlastnosti
Zobrazovaný název
Podkladový obrázek
   
Poloha
Náhrada adres datových bodů
Přidat
Importovat
Datový bod
Adresa datového bodu
 
Poloha Pixel
Typ písma
Datový bod - hodnota
Výběr barvy    
Zarovnání
Velikost textového pole Pixel
Barva pozadí     Průhlednost
Datový bod - text
Zobrazovaný text
Zkrácený text
Výběr barvy    
Zarovnání
Velikost textového pole Pixel
Barva pozadí     Průhlednost
Adresa datového bodu
Odkaz
Zobrazovaný název
Technologické schéma
Dokument
Externí odkaz
Odkaz na
 
Poloha Pixel
Typ písma
Výběr barvy    
Zarovnání
Velikost textového pole Pixel
Barva pozadí     Průhlednost
Technologické schéma
Dokument
Externí odkaz
Text
Zobrazovaný název
Poloha Pixel
Typ písma
Výběr barvy
   
Zarovnání
Velikost textového pole Pixel
Barva pozadí
    Průhlednost
Dílčí obrázek
Soubor Externí odkaz
Zdrojový obrázek
 
Poloha Pixel
Velikost Procent
Přidat
Externí odkaz
Výběr barvy